[17 ก.พ. 58] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (คลิกดูรายละเอียด)

2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)(คลิกดูรายละเอียด)

3.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก (คลิกดูรายละเอียด)

4.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ (คลิกดูรายละเอียด)

 

Download ใบสมัคร ม.4 ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ คลิก
แล้วนำมาสมัครในวันที่ 20-24 ก.พ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ไม่ต้องกรอกแแบบบันทึกเข้าเรียน)

 

แบบบันทึกเข้าเรียน(ใบแจ้งความจำนง)

1. ดูขั้นตอน และคู่มือการแบบบันทึกเข้าเรียน (คลิกดูรายละเอียด) 

2. แบบบันทึกเข้าเรียน(ใบแจ้งความจำนง) ม.1 และ ม.4  ห้องเรียนพิเศษ (คลิก)

3. กรอกระดับผลการเรียน

    3.1  สำหรับ ม.1 Gifted, สสวท.&สอวน. คลิก

    3.2  สำหรับ ม.1 EP คลิก

    3.3  สำหรับ ม.4 คลิก

 

[10 ก.พ. 58] เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน

นักเรียนชั้นม.3 ที่จะสอบเปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน

 

ให้มาลงชื่อที่คุณครูชุลีวรรณ จงรักษ์  ห้องแนะแนว

 

ภายในวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

 

[26 ม.ค. 58] รับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.4

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
(เฉพาะนักเรียน ม.3 สตรีวิทยา)
ปีการศึกษา 2558

 

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted for Mathematics)  ชั้น ม.4 (ส่งเอกสารที่คุณครูชุลีวรรณ จงรักษ์)

2. โครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม (Intensive English Program) ชั้น ม.4 (ส่งเอกสารที่คุณครูซี บุญยโกศล)

 

ขยายเวลาเฉพาะกรณีสมัครสอบถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 28

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู