[7 เม.ย. 56] เด็กสตรีวิทยาเจ๋ง ผ่านรอบ 2 โลกและอวกาศโอลิมปิก IESO และวิทยาศาสตร์ ม.ต้นIJSO


 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตรีวิทยา คนเก่ง 1 คน ที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแท นประเทศไทยรอบสุดท้าย โลกและอวกาศโอลิมปิก IESO ครั้งที่ 7 คือ

นางสาววัชราภรณ์  วสุวัฏฏกุล   ม.6.7

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตรี วิทยา คนเก่ง 3 คน ที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแท นประเทศไทยรอบสุดท้าย IJSO ครั้งที่ 10 ได้แก่

1. เด็กหญิงกชกร  ละครพล  ม.3.4
2. เด็กหญิงวรารี  ทรัพย์ร่มเย็น  ม.3.4
3. เด็กหญิงภริษฐา  รัตนประเสริฐ  ม.3.4