[23 เม.ย. 56] รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล

รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล

 

คุณสมบัติ
1. เจ้าหน้าที่วัดผล จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ
3. ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม word, exel, powerpoint
4. ถ้าเป็นเพศชาย และ/หรือ ทำงานด้วยโปรแกรม student จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2556
 
ติดต่อได้ที่
 
อ.สัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์ 0819883700
โรงเรียนสตรีวิทยา 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ