[31 ส.ค. 62]ประกาศรับสมัครแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

เปิดระบบรับสมัครเพิ่มเติมในวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒