[1 พ.ย. 56] รายชื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลสมัครสอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ปรับปรุงครั้งที่ 3

รายชื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลสมัครสอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ปีการศึกษา2556 ปรับปรุงล่าสุด

 

 

ให้ตรวจเลขประจำตัวใหม่อีกครั้งเพื่อการรายงานตัว และการสอบโดยให้ดูห้องสอบได้ที่ ห้องสอบประถม หรือห้องสอบมัธยมค่ะ

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนผังห้องสอบได้ที่นี่