[25 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่
๒๖
- ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ เป็นเวลา วัน


และวันที่ ๒๖ พ
.ย. ๒๕๕๖ งดการสอบธรรมศึกษา

สำหรับนักเรียน ม.1 ร.ร.สตรีวิทยา


ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

และขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง