[11 ม.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ 13 ม.ค. 57

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ


วันจันทร์ที่ ๑๓
ม.ค.
๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑
วัน


ขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง