[9 พ.ย. 58] แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้า 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน IMSO ระดับนานาชาติ

 

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International Mathematics and Science Olympiad 2015 (IMSO 2015) ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2558

 

นักเรียนสตรีวิทยา 2 คน ได้รางวัลดังนี้

 

 

รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงปัณณ์พิชชา ภาษิต ม.1.3

* เด็กหญิงปัณณ์พิชชา ภาษิต จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

 

 

 

 

รางวัลเหรีญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงธัญพร ขาวพลัด ม.1.4

** เด็กหญิงธัญพร ขาวพลัด จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา