นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน

 Username
 Password


*Password คือเลขประจำตัวนักเรียน เมื่อเข้าได้แล้วควรเปลี่ยน Password*